Styrelse

RollNamn
Ordförande Hans Löfving
Tävlings- och hcp-ansvarig Christer Asplund
Kassör Ulla Odén
Ledamot Pierre Kubalski
Ledamot Thobias Arnesson


Valberedning

RollNamn
Valberedningens ordförande Lars Sidestam
Suppleant Vakant

Kontakta oss via Kontaktsidan eller ring till kansli på 070-104 28 15.