ÖPPETTIDER

Banan är öppen för spel mot sommar greener.

Vid frost får banan inte beträdas och är således avstängd

Lägg tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken på green!