Klubben

Kvicksund Golfklubb (Kvicksund GK) ingår i Södermanlands Golfdistriktsförbund (SÖGDF) och är ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF).

Golfklubben bildades 2004 och har idag ca 180 medlemmar. Klubben hyr in sig på Kvicksund Golf. Under åren 2004 till 2016 drevs golfanläggningen av familjen Odén och från 2017 till 2019 var Carl-Johan Bernce arrendator av golfbanan med ansvar för drift, skötsel och utveckling av golfanläggningen. Säsongen 2020 -2022 är det Kvicksunds Sportklubb som varit ansvariga för att driva golfbanan. Från 1 januari 2023 är det Robin Malmström som går in som ny arrendator av banan.

Klubben beslutar i frågor gällande klubb-, handicap- och tävlings-verksamhet och som medlem har du möjlighet att påverka genom att kontakta styrelsen, eller via årsmötet. 

Årsmötet, där alla medlemmar har rösträtt, hålls under mars månad. Inbjudan skickas till samtliga medlemmar minst 3 veckor före mötet via epost och annonseras på hemsidan.

Kontakta styrelsen om du har ideér kring klubbens utveckling. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, kontakta styrelsens ordförande eller valberedningen.