3. februari 2023 17:28
by Hans
0 Kommentarer

Klart med ny arrendator för banan!

3. februari 2023 17:28 by Hans | 0 Kommentarer

Hej alla golfvänner!

Nu är det klart med ny arrendator, Robin Malmström heter vår nya arrendator och han bor i Kvicksund och har en bakgrund som golfspelare i Sverige eliten. Robin kommer att ha Mats Borg och Rickard Bergstedt som ansvariga för driften av banan och de tog över driften från den 1 januari. Vi hälsar dem varmt välkomna och ser fram mot ett givande samarbete för att förbättra och utveckla banan under de kommande åren.

Nu är det också klart för att betala in medlemsavgiften för 2023 samt eventuellt fritt spel under säsongen. Vi har gjort några mindre ändringar på spelavgiften för 2023, men medlemsavgiften är oförändrad mot föregående år. För mer info om medlemsavgifter och spelavgifter se vår hemsida www.sundbyvikgolf.se 

Medlemsavgiften betalas till Sundbyvik GK på Plusgiro 112 68 22-4 eller Swish nummer 123 646 4531. Ange ditt namn och golf-id vid betalning.

Fritt spel betalas till Kvicksund Golf AB på Bankgiro 5657-4759 eller Swish nummer 123 052 6962. Ange ditt namn och golf-id vid betalning så att vi kan härleda betalningen till rätt person. Ange också om du vill ha ett kvitto på spelavgiften för att utnyttja ditt friskvårdsbidrag på fritt spel.

Boka in Söndag 19/3 kl 15.00 i din kalender redan nu för vårt årsmöte i klubben! Vi återkommer snart med plats för mötet.

Vänliga golfhälsningar 

Styrelsen Sundbyvik GK