26. mars 2018 14:19
by Petra Odén
0 Kommentarer

MEDLEMSAVGIFTER!

26. mars 2018 14:19 by Petra Odén | 0 Kommentarer

Tänk på att betala din medlemsavgift snarast och senast 31/3-18.

Har betalning inte kommit in till klubben senast 31/3-18, aktiveras inte medlemskapet i GIT,

vilket innebär att golf-id inte är auktoriserat för bokning av spel fr o m 1/4-18.

Med vänlig hälsning

Sundbyvik GK

Lägg till kommentar

biuquote
  • Kommentar
  • Live överblick
Loading