ÖPPETTIDER

Banan är öppen för spel mot vintergreener.

Vid frost får banan inte beträdas och är således avstängd

OBS! Under vinterspel ska alla slag ske från matta.