ÖPPETTIDER

Banan är öppen för spel alla dagar.

Vid frost får banan inte beträdas och är således avstängd.