Medlemskap

Vi ebjuder ett greenfeemedlemskap för 895kr för senior och du är fullvärdig medlem i SGF vilket innebär att du får spela för grenfee på dom flesta SGF anslutna banorna och inte minst du spelar för en reducerad greenfee på din hemmabana! För ett tillägg på 1700Kr får du som senior spela fritt på hos oss... vardagar som helg!

Juniormedlemskap 0 -  12 år 495 kr samt 13 .- 18 år 895 kr, samtliga juniormedlemmar erlägger ingen spelavgift, den ingår i medlemskapet !

Avgiften för medlemskap betalas in på Plusgiro 112 68 22-4


Under säsongen 2017 fortsätter vi vår juniorsatsning med att juniormedlem spelar fritt utan att erlägga någon spelavgift!

Varmt välkommen som medlem!