8. mars 2019 09:54
by Petra Odén
0 Kommentarer

MAILADRESSER I GIT

8. mars 2019 09:54 by Petra Odén | 0 Kommentarer

Tänk på att ändra mailadress i GIT om du bytt den!

Tyvärr nås du inte av klubbens information om en gammal adress ligger kvar.

Några medlemmar har inte fått mailet med aviseringen av medlemsavgifterna som

ska betalas in till GK´s plusgiro 112 68 22-4 pga av detta.

Se avgifterna på hemsidan!

Med vänlig hälsning

Sundbyvik GK

25. februari 2018 10:36
by Petra Odén
0 Kommentarer

VIKTIGT MEDDELANDE ANG MEDLEMS-RESP SPELAVGIFT 2019!

25. februari 2018 10:36 by Petra Odén | 0 Kommentarer

Medlemsavgiften betalas in till GK´s plusgiro 112 68 22-4, v v notera golf-id/namn.

Ev spelavgift betalas in till Golfkonsult CJB , SHB 6151 893189308 eller swish 123 526 75 88, v v notera golf-id/namn.

Kvittens på spelavgift, för ev friskvårdsbidrag, skickas.

Vänlig hälsning

Sundbyvik GK och

Sundbyvik Golf CJB