8. mars 2019 09:54
by Petra Odén
0 Kommentarer

MAILADRESSER I GIT

8. mars 2019 09:54 by Petra Odén | 0 Kommentarer

Tänk på att ändra mailadress i GIT om du bytt den!

Tyvärr nås du inte av klubbens information om en gammal adress ligger kvar.

Några medlemmar har inte fått mailet med aviseringen av medlemsavgifterna som

ska betalas in till GK´s plusgiro 112 68 22-4 pga av detta.

Se avgifterna på hemsidan!

Med vänlig hälsning

Sundbyvik GK